โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2560
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2560

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2560

เมื่อวันที่ 18 -19 มีนาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง และเขตพื้นที่ขามเรียง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนและและส่งเสริมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้นิสิตได้มีกาเรียนรู้และสามารถสัมผัสจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ โดย โ๕รงการได้มีบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ โดยมีนิสิตและคนในชุมชน นำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วม โครงการอย่างคับคั่ง

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: