นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2560

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 – 16 พ.ค. 2560 นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น ผู้กล่าวเปิดการสัมนาและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 การนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆพร้อมทำผลงาน สรุปผลการทำงานข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

คณะสัตวแพทยศาตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รุ่นที่ 1