ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่3
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่3

ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัด พิธีเปิด “ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่ 3” ณ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในการเปิดค่ายและได้รับเกียรติจากส่วนงานฝ่ายราชการ ต่าง ๆ ใน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตกับุชมชนและเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่นิสิตเข้าไปตั้งค่ายอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งสัตว์ใหญ่ และสัตว์เล็ก ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้บริการและตรวจรักษาสัตว์ ฉีดวัคซีน ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ภายใน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: