โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560“โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560“โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์”

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560“โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560“โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์” ณ ศาลาประชาคม บ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ และ อ.ดร.วาสนา ศิริแสน เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในสัตว์ พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้สมุนไพร รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สืบทอดกันมา

และทางคณะได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำองค์ความรู้ขึ้นมาให้ ชุมชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้นำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการปศุสัตว์ที่ดี

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: