ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd MSU Veterinary International Conference “Animal Health and Production”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd MSU Veterinary International Conference “Animal Health and Production”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ขอเชิญ ชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Animal Health and Production” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560
Link รับสมัคร http://www.vet.msu.ac.th/ahavet/

posternew

overview_new

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง "โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีกา...
ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอ...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชวนบุคคลประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ ใน "โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...