ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

Download เอกสาร : ( 464KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศราคากลาง รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด ใ...
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเเครื่องตรว...