ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ

Download เอกสาร : ( 464KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท รายกา...
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท รายกา...
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาส...