ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบ internet ประจำปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบ internet ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบ internet ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ขอเชิญคณาจารย์ มมส. สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชวนบุคคลประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับบริการ ใน "โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...