คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน  เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: