คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วม แห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน  โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี
จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ภาพ : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

« 1 ของ 3 »

 

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: