โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน และการวัดผล
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน และการวัดผล

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน และการวัดผล

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน และการวัดผล” ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ ทางด้านการสอนแก่ อาจารย์ภายในคณะเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการสอนให้ดี ยิ่งขึ้นไป

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: