ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 110 โด๊ส ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 110 โด๊ส ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 110 โด๊ส ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: