โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และ โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และ โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และ โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

เใื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และ โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทและแนะแนว ทางการใช้่ชีวิต การเรียน การดำเนินงาน และ บุคลากรภายในคณะให้แก่ นิสิตใหม่และ ผู้ปกครอง

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: