ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท รายการเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท รายการเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท รายการเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

Download เอกสาร : ( 224KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางระบบระบายน้ำรอบอาคารและใต้ถุนอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา...
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...