โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 หัวข้อ “การทำยาสมุนไพรสำหรับใช้ในไก่”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 หัวข้อ “การทำยาสมุนไพรสำหรับใช้ในไก่”

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 หัวข้อ “การทำยาสมุนไพรสำหรับใช้ในไก่”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560“โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์” หัวข้อ “การทำยาสมุนไพรสำหรับใช้ในไก่” ณ  บ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมทำความตกลงความร่วมมือกับชุมชน และ อ.ดร.วาสนา ศิริแสน เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในสัตว์ พร้อมทั้งการทำยาสมุนไพร สำหรับใช้ในไก่ รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สืบทอดกันมา

และทางคณะได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำองค์ความรู้ขึ้นมาให้ ชุมชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้นำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการปศุสัตว์ที่ดี และมีการลงนามทำข้อตกลงกันระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชาชนบ้านขี้เหล็ก และปศุสัตว์ อ.กันทรวิชัย เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: