ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 600 กล่อง

ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 600 กล่อง

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ใหญ่ ตำบลตลาด ...
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาอัตโนมัติ 3 เครื...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พร้อมกล้องวีดีทัศน์ติดบน...