ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง(คณะสัตวแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: