คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานของการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสัตวแพทยสภา
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานของการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสัตวแพทยสภา

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานของการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสัตวแพทยสภา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานของการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสัตวแพทยสภา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังและตอบคำถามจากคณะกรรมการจากสัตวแพทยสภา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม และคณะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์

 

ภาพ/ข่าว  : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: