ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โครงการ กสพท. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โครงการ กสพท. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

กสพท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ  ประจำปีการศึกษา 2561 ในเว็ปไซด์  http://www9.si.mahidol.ac.th/

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

และ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ตึกสำนักคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
เวลา 08.00-08.30 น. รายงานตัว
เวลา 08.30-15.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้ารายงานตัวสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา (ปพ.1)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

 

รายการตรวจ
1. การตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
2. การตรวจปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด
3. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
4. การตรวจร่างกายทั่วไป

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ขอเชิญคณาจารย์ มมส. สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต "โคร...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์์ ประจำปีการศึกษา 2562...