ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1...
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวัดและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาทางดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3...