โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2561
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตราหารแก่พระสงฆ์ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ระลึก ถึงพระคุณของ สัตว์ทดลองที่เป็นอาจารย์ ท่านหนึ่งในการเรียน ของนิสิตสัตว์แพทย์ และให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ พร้อมทั้งเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง

ภาพ/ข่าว :สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: