โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นนาสีนวน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นนาสีนวน

โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นนาสีนวน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นนาสีนวน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ขึ้นจุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และได้ร่วม ถวาย สังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการทำบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน เขตพื้นนาสีนวน ที่เตรียมจะเปิดทำการในเร็ววันนี้

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: