ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางระบบระบายน้ำรอบอาคารและใต้ถุนอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 และ 4 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธี...
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddin...