โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาน  2562
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาน 2562

โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาน 2562

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการ  ประจำปี งบประมาน  2562 ณ ห้อง 6A11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ โดยมี ผู้บริหารคณะเข้าร่วม ชี้แจง แผน นโยบาย การดำเนินงานของคณะ ในปีถัดไป เพื่อเป็นแนวทาง ในการทำงานของ แต่ละภาคส่วน เพื่อพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 8 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: