คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2562
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มีการส่งมอบตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ จาก ผศ.ดร.สภาวดี ปิระเต โดยคณบดีได้กล่าวขอบคุณ ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนร่วม โดย มี อ.สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ ขึ้นรับตำแหน่ง เพื่อดูแลงานต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: