ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 48KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยความดันและปริมาตร ชนิดเคลื่อนย้ายได้.
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1...
ประกาศราคากลาง รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด ใ...