ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 48KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.