ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 49KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้ว...
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดร...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.