ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออัลคร้าซาวด์เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 49KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางระบบระบายน้ำรอบอาคารและใต้ถุนอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 และ 4 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธี...
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำฟันม้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)(คร...