ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 46KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: