ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พร้อมแขนรองรับกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พร้อมแขนรองรับกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พร้อมแขนรองรับกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 51KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: