ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download เอกสาร : ( 46KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...