ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร B ชั้น 1,2,3 (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download เอกสาร : ( 46KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พร้อมกล้องวีดีทัศน์ติดบนแขนแยก จำนวน 1 ตัว...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.