ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2561 (Job fair 2019) จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2561 (Job fair 2019) จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2561 (Job fair 2019) จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

image1

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิท...