ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: