โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  “โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน “
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม “โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน “

โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม “โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน “

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการขึ้นมาเพื่อ ทำการช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ซึ่งมีวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเสวนา กับ กลุ่มเกษตรกร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ศิริแสน ,อ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ และ อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดีที่สุดแก่เกษตรกร

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: