ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับใหม่)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับใหม่)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับใหม่) โดยยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

Download เอกสาร : ( 114KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบ TCAS รอบที่ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2563