คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน(หน่วยสัตว์ใหญ่และปศุสัตว์) พร้อมทั้งคณาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ ให้ความรู้และให้คำปรึกษา กับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน(หน่วยสัตว์ใหญ่และปศุสัตว์)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: