คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Big cleaning day เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตนิสิตและบุคลากรเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในกลุ่มนิสิตและบุคลากร จึงร่วมใจกัน ทำความสะอาด พื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยใช้แอลกอฮอลล์ 75 % ในการฉีดทำความสะอาด ทั่วทั้งบริเวณ คณะทั้งที่ทำงาน ห้องเรียน ห้องแล็บ โรงพยาบาลสัตว์ และสำนักงาน

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: