ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือดและของเหลวในร่างกายแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือดและของเหลวในร่างกายแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือดและของเหลวในร่างกายแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 225KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1...
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...