ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี  จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ Vet12/2563 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  เลขที่โครงการ 663047495361

Download เอกสาร : ( 9.03MB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: