ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน  จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ Vet13/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: