ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน  จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ Vet13/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)

Download เอกสาร : ( 6.91MB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสาร...
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมคู่ พร้อมแขนรองรับกล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัวด้วยว...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดาน LED ชนิดโคมคู่ พร้อมแขนรองรับกล้องวีดีทัศน...