ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร : ( 209KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ตัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddin...