ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการคณะดำเนินการเอง (รอบที่ 5)
ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

Download เอกสาร : ( 163KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: