โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริฯ ประจำปี 2563
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริฯ ประจำปี 2563

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม “โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ” ประจำปี 2563 ณ จ.ร้อยเอ็ด

โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสลภูมิ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่วาว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทย์สภา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ที่ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ได้ร่วมถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อถวายป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันหลวง
เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ และดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระรวชทานในพระราชดำริฯในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 รวม 17 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้ดำเนินการให้บริการทั้งสัตว์เล็ก ได้แก่ สุนัข แมว และสัตวหญ่ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ และโคนมในเรื่องของการบริการตรวจสุขภาพ การรักษาสัตว์เจ็บป่วย การวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมัน การกำจัดพยาธิภายใน ภายนอก การแก้ไขปัญหาการผสมติดยากการฉีดวัคซีนป้องกันโรดเฮโมรากเชฟติซีเมีย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคปากและเท้าเปื่อยการถ่ายพยาธิ อาหารเสริมบำรุงสุขภาหสัตว์ เก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพประจำปี และการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ตามฤดูกาล

ภาพ : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์
ข่าว : แนวหน้า / https://www.naewna.com/local/512573

« 1 ของ 5 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: