ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: