ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 50 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 50 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 50 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศราคากลางวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 110 โด๊ส ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎา...
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัด ตำบลตลาด อำเภอเมือง ...
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพั...