ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ตำบลตลาด อำ...
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำฟันม้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...