ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (รอบที่ 1) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ตั้งแต่แวลา 09.00-15.00 น.
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (รอบที่ 1) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ตั้งแต่แวลา 09.00-15.00 น.

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (รอบที่ 1) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ตั้งแต่แวลา 09.00-15.00 น.

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง "โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีกา...
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ "Animal Health in AEC&q...
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประม...