ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 “

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 “

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน

“ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ”

ในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 (ผ่านโปรแกรมช่องทางออนไลน์)

ในปีนี้เป็นปีที่มีประเด็นน่าสนใจเรื่องโรคติดเชื้อในสัตว์ชนิดต่างๆ จึงนำเสนอในหัวข้อหลัก “ตามติดสถานการณ์โรคติดเชื้อ : โอกาสและความท้าทายสำหรับสัตวแพทย์”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ http://www.vet.msu.ac.th/ahavet

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0D8XjofKp…/viewform

ฟรีสำหรับนิสิต นักศึกษา และเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม รีบๆ มาร่วมลงทะเบียนกัน

poster-msuivc-5

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: