ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ตึกเรียน 6A ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ตึกเรียน 6A ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ตึกเรียน 6A ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์  ณ ตึกเรียน 6A ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00  น.

– – – >> (แผนที่) << – – –  โทรศัพท์/โทรสาร 043-742823

10592399 553401854838222 1597412814 n

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: