โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด “โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” ณ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน เขตพื้นที่ในเมือง คณะสัตวแพทยศาสตร์

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทำวัคซีน และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์ โดยเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดูแล ให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะมีการจัดโครงการนี้อีก 2 รอบ ใน
วันที่ 26 ก.ค.64 ณ กองทุนหมู่บ้าน ม.17 ต.นาสีนวน
วันที่ 16 ส.ค. 64 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
เชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถนำ สัตว์เลี้ยง มาใช้บริการได้ในวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: