รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์)

ระหว่างวันนี้เป็นต้นไป – 14 ตุลาคม 2564 สามารถสมัครได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html

รายละเอียด หลักสูตร —>> http://www.vet.msu.ac.th/vetnew15/?page_id=2884

master-degree_resize

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี "โครงการ ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปี...
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ...