ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม​ดำเนินการ มมส จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 ​

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม​ดำเนินการ มมส จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 ​

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม​ดำเนินการ มมส จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 ​ในการนำผลงาน​นวัตกรรม​แอปพลิเคชัน​ไปใช้ในการเลี้ยงโค และการร่วมรักษา​โรคระบาด​ลัมปีสกิน​ในพื้นที่​

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ และ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet

โดยตณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม​ดำเนินการภายใต้โครงการ SMART 101 ​ในการนำผลงาน​นวัตกรรม​แอปพลิเคชัน​ไปใช้ในการเลี้ยงโค และการร่วมรักษา​โรคระบาด​ลัมปีสกิน​ในพื้นที่​

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.